Regulamin
Firma Ekomentor Patrycja Kondracka (Sklep Internetowy) prowadzi sprzedaż towarów za
pośrednictwem Internetu. Swoją ofertę zamieszcza na stronie facefintess.pl oraz
ekomentor.pl
Dane firmy
Ekomentor Patrycja Kondracka, ul. Kamienna 115/3, 50-545 Wrocław REGON: 932230796, NIP: 8132881792
Oferta sklepu i ceny produktów
W ofercie s Sklepu Internetowego znajdują się książki, vouchery, szkolenia i konsultacje
indywidualne

 1. Ceny wszystkich produktów podawane są w złotych polskich brutto.
 2. Ceną wiążącą jest cena podana na stronie facefintess.pl i ekomentor.pl przy produkcie w
  chwili składania zamówienia.
 3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w
  ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji
  promocyjnych na stronach facefintess.pl i ekomentor.pl bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach produktów proporcjonalnie do ich
  wartości. Dostawa zamówienia odbywa się w wybrany przez Klienta sposób.
  Zamówienia
  Klient składa zamówienie na stronach facefintess.pl lub ekomentor.pl, korzystając z
  przeznaczonych do tego formularzy. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje emailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
  Realizacja zamówienia
 5. Każde zamówienie jest realizowane natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez Sklep
  Internetowy za pośrednictwem platformy płatniczej.
 6. W przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym – realizacja zamówienia
  rozpoczyna się po wpłynięciu pieniędzy na konto bankowe Sklepu Internetowego.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w
  magazynie. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem Klient jest
  informowany o stanie zamówienia.
 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba
  produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych
  zamówień na te produkty, aż do wyczerpania się zapasów..
 9. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
 10. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailem pod adresem
  facefitness@ekomentor.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 500 447 009.
 11. Składając zamówienie w na stronach facefitness.pl oraz ekomentor.pl. Klient wyraża
  zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego oraz na ich
  przetwarzanie w celu realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz
  zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi
  odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 12. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych
  osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  Czas realizacji zamówienia
 13. Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa
  od przyjęcia zamówienia do chwili jego wysyłki, przy czym uwzględniane są tu tylko dni
  robocze. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po
  skompletowaniu całego zamówienia.
 14. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 15. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub
  opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez
  Klienta
  Sposoby i czas dostawy
 16. W Polsce
  Poczta Polska – przesyłka priorytetowa – przewidywany czas dostawy 2-5 dni roboczych,
  koszt przesyłki: 10 zł, w przypadku maksymalnie 2-ch egzemplarzy książki
 17. W krajach Unii Europejskiej
  Poczta Polska przesyłka priorytetowa – przewidywany czas dostawy 10 dni roboczych, koszt
  przesyłki: 19 zł, w przypadku maksymalnie 2-ch egzemplarzy książki.
 18. Poza Unię Europejską
  Poczta Polska przesyłka priorytetowa – przewidywany czas dostawy 10-14 dni roboczych,
  koszt przesyłki 39 zł, w przypadku maksymalnie 2 egzemplarzy książki.
  Formy płatności
  Sklep Internetowy oferuje formy płatności za pomocą platformy Przelewy 24
  Reklamacje
 19. Wszystkie produkty dostępne na facefintess.pl i ekomentor.pl pochodzą z legalnego
  źródła i są oryginalne.
 20. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w
  dostarczonym produkcie: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie
  transportu, niezgodności produktu z tym zawartym w zamówieniu.
 21. W takim przypadku Klient powinien odesłać zamówienie przesyłką pocztową pod
  adresem Sklepu Internetowego:
  Ekomentor Patrycja Kondracka, ul. Kamienna 115/3, 50-545 Wrocław
 22. Do odsyłanego zamówienia należy dołączyć dowód sprzedaży oraz opis przyczyny
  reklamacji. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 23. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep
  Internetowy przesyłki z reklamowanym towarem.
  W przypadku uznania reklamacji, produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny,
  pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania
  zapasów), Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje
  mu inny, dostępny w Sklepie Internetowym.
  Koszty związane z odesłaniem produktu reklamowanego, Sklep Internetowy zwraca
  natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 24. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z
  zamówionymi, oglądanymi na stronach facefitness.pl oraz ekomentor.pl, które to różnice
  mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
  Zwroty
 25. Klient, który zakupił towar za pośrednictwem stron facefitness.pl oraz ekomentor.pl tj. zawarł umowę na odległość może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od odebrania zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 26. Zwracany produkt należy odsyłać wraz z potwierdzeniem zakupu.
 27. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto
  wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.
  Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 28. Klient ponosi koszt odesłania produktów.
  Postanowienia końcowe
 29. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Ekomentor Patrycja Kondracka
 30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
  konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych
  praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
  niebezpieczny.
 31. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany
  Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie facefintess.pl oraz
  ekomentor.pl. (tj. 18 listopada 2011 roku). Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia
  zmian do niniejszego Regulamiu, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w
  dniu złożenia zamówienia.